Minggu, 04 Desember 2011

NOVENA TIGA SALAM MARIA

 
   
   Ibu Maria, Perawan yang berkuasa, bagimu tak ada sesuatu yang tidak mungkin, justru karena kekuasaan yang dianugrahkan Tuhan Yang Maha kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu, dalam kesulitan ini. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan daku, sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi perantaraku.

Baik keluhuran Tuhan, kehormatanmu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika seandainya engkau sudi mengabulkan permohonanku ini. Karenanya, kalau permohonan ini benar–benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, sangat kumohon, O Ibu yang kuasa dalam permohonan; sudilah kiranya Ibu meneruskan permohonanku ini ke hadirat Puteramu, yang pasti tidak akan menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini ber­dasarkan atas kekuasaan yang tak terbatas yang dianugrahkan Allah Bapa padamu. Dan untuk menghormat besarnya kuasamu, aku berdoa bersama-sama dengan St. Mechtildis yang kauberi tahu tentang latihan kebaktian 'Tiga Salam Maria' yang sangat besar manfaatnya.

Salam Maria….

..... Perawan suci yang disebut Takhta Kebijaksanaan, karena Yang Bijaksana Sabda Allah tinggal padamu.
Engkau yang dianugerahi pengetahuan Ilahi tak terhingga oleh Puteramu, sebagai makhluk paling sempurna dapat mene­rimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar hajatku akan pertolonganmu.
Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku me­nyerahkan diri seutuhnya kepadamu,
supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kedermawanan budi, demi keluhuran Tuhan clan keselamatan jiwaku. sudilah kiranya Ibu menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk tercapainya maksudku itu.
O Maria, Ibu Kebijaksanaan Ilahi, sudilah Ibu berkenan mengabulkan per­mohonanku yang penting ini. Aku me­mohon berdasar atas kebijaksanaanmu yang tak ada bandingnya, yang dika­runiakan Puteramu, Sabda Ilahi kepadamu. Bersama dengan St. Antonius dari Padua dan St. Leonardus dari Porto Mauritio, penyiar yang raiin tentang kebaktian 'Tiga Salam Maria' aku berdoa untuk menghormat kebijaksanaanmu yang tak ada taranya.

Salam Maria....

O Ibu yang baik dan lembut hati, Ibu Kerahiman Sejati yang waktu akhir-akhir ini menyebut diri  'Ibu yang penuh belas kasih', aku datang padamu, memohon dengan sangat, sudilah kiranya Ibu memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pulalah betas kasihmu kepadaku.
Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapat kurnia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu dengan menghinakan Puteramu. Meski betapapun besar kesa­lahanku, namun aku sangat menyesal, telah melukai Hati Kudus Yesus dan hati kudusmu.
Engkau telah memperkenalkan diri sebagai 'Ibu para pendosa yang bertobat' kepada St. Birgitta. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang dahulu. Ingatlah akan keluhuran Tuhan saja serta kerahiman dan kebaikan hatimu, yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonanku ini dengan perantaraanmu.
O Ibu, Perawan yang penuh kebaikan, lembut dan manis. Belum pernah engkau membiarkan yang datang mohon perto­longanmu.
Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Suci padamu, untukku. Dan demi keluhuranmu, bersama dengan St. Alfonsus Liguori, rasul kerahimanmu serta guru kebaktian 'Tiga Salam Maria' ini, aku berdoa untuk menghormat kerahiman dan kebaikanmu.

Salam Maria…..

KETERANGAN:
1.   Sebaiknya ditambahkan doa: 'Ibu Maria, Ibuku yang baik hati, jauhkanlah ............(diriku) (dia) dari dosa berat.
2.   Jika permohonan itu mengenai perkara besar dan penting, hendaknya melakukan novena ini tiga kali berturut-turut.
3.   Untuk memperbesar kemungkinan akan terkabulnya permohonan, misalnya dapat berjanji pada Ibu Maria:
a.    Tiap pagi dan petang setia berdoa 'Salam Maria'.
b.    Mengumumkan kalau permohonan itu telah dikabulkan, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada Ibu Yang Tersuci. 

Untuk mendownload Doa Novena Tiga Salam Maria ini dapat mengklik link dibawah ini.