Selasa, 20 Desember 2011

Gua Maria Kerep - Ambarawa

SEJARAH BERDIRINYA: Gua Maria Kerep (GMK) Ambarawa berdiri pada tahun 1954. Pada tahun itu Sri Paus menyatakannya sebagai Tahun Maria untuk mengenang 100 tahun usia dogma : Maria Terkandung Tanpa Noda.