Jumat, 23 Desember 2011

Gua Maria Ratu Rosari Juwana


SEBELUM dijadikan tempat ziarah, di Gua Maria Ratu Rosari Juwana tidak pernah terjadi peristiwa penampakan ataupun peristiwa mukjizat yang mengagumkan seperti di Lourdes. Namun demikian ada kisah-kisah menarik yang melatarbelakangi pembuatan dan pembangunan gua tempat ziarah ini